نظام مهندسی دماوند

نظام مهندسی دماوند

نظام مهندسی دماوند

نظام مهندسی دماوند واقع در محله گیلاوند می باشد.

پس از ثبت فرم درخواست در شهرداری ، نظام مهندسی وارد مرحله کار میشود.

وظیفه تعیین طراح معمار، طراح سازه ، طراح مکانیک و ناظران معماری ، سازه و مکانیک می باشد .

در  نامه ای به شهرداری از سوی نظام مهندسی طراحان و ناظران معرفی می گردد.

مدت زمان پاسخگویی نظام مهندسی در دماوند به مدت ۱ ماه کاری می باشد.

برای ثبت درخواست های نظام مهندسی حضور مالک و یا وکیل به منظور محضری نمودن قرارداد های نظام مهندسی الزامی می باشد.

و مابقی مراحل کار به عهده شرکت متولی امور است.

هزینه های نظام مهندسی متشکل از ۵ درصد سهم نظام مهندسی و هزینه های مهندسین طراح و ناظر را تشکیل میدهند.

نوع سازه ، متراژ و تعداد طبقات بر اساس تایید نقشه ها توسط شهرداری در نظام مهندسی ثبت میگردد.

به صورت PDF  در نظام مهندسی بارگذاری می گردد.

لوگو نظام مهندسی

اشتراک گذاری :

دیدگاه خود را بنویسید