سفت کاری ساختمان

سفت کاری ساختمان

سفت‌کاری ساختمان

سفت کاری ساختمان شامل مراحلی نظیر کندن پی ساختمان , بتن‌ریزی پی ساختمان , نصب ستون‌ها , تهیه چینی دیوارها  ،سفت کاری ساختمان، در برخی تعاریف شامل کلیه عملیات بتن ریزی، کرسی چینی، بلوکاژ، اجرای تیر و ستون و دیوارچینی و در نهایت اجرای سقف کلیه ساختمان و در برخی دیگر از تعاریف عملیات دیوار چینی و تیغه چینی می باشد.

تفاوت سفت کاری و نازک کاری چیست؟

 • احداث ساختمان کلاً شامل دو قسمت
 • سفت کاری
 • نازک کاری
 • سفت کاری: شامل عملیات پی کنی، ریختن بتن فونداسیون، کرسی چینی، تیر و ستون، بادبند، دیوار برشی، دیوارچینی و سقف می باشد.
 • نازک کاری شامل کلیه عملیات اجرایی به جز سفت کاری بوده از قبیل: اندودکاری، عایق کاری، سنگ کاری، کاشی کاری، نقاشی، برقکاری، تاسیسات، نصب در و پنجره می باشد.

مراحل سفت کاری ساختمان چیست ؟

 1. گود برداری و خاک برداری زمین ساختمان (پی کنی ساختمان)
 2. پی ریزی ساختمان (قالب بندی و بتن ریزی و شناژ بندی)
 3. اسکلت بندی ساختمان (اسکلت فلزی یا بتنی)
 4. احداث تیرها و سقف ساختمان
 5. تیغه چینی دیوار ها
 6. پایان سفت کاری ساختمان و آغاز مراحل نازک کاری ساختمان

به صورت خلاصه:

 • عملیات سفت کاری مربوط به احداث بنای اصلی ساختمان
 • عملیات نازک کاری مربوط به تزئینات ساختمان می باشد.

سفت کاری ساختمان به انگلیسی brickwork building 

اشتراک گذاری :

دیدگاه خود را بنویسید