شهرداری دماوند

شهرداری دماوند

فعالیت شهرداری دماوند

چرخه کاری شهرداری دماوند در مورد صدور پروانه به این صورت است .

مالک و یا وکیل قانونی با حضور در شهرداری شروع به  ثبت در خواست می نماید.

نظام مهندسی  اقدام به معرفی مهندسین معمار ، سازه ، مکانیک و یا … برای طراحی و اجرای پروژه می نماید.

مهندسی طراح شروع به طراحی نمونده و نقشه ها که باید ضوابط و قوانین شهرسازی شهرداری رعایت شده باشد را به شهرداری تسلیم مینماید.

اگر نقشه ها مطابق ضوابط شهرداری بود شهرداری آن ها را به نظام مهندسی ارسال کرده و تاییده آن باید دریافت گردد.

نظام مهندسی پس از برسی مجددا به شهرداری عودت میدهد .

تاییده نهایی در شهرداری صادر میگردد

سپس فیش های صادره از سوی شهرداری دماوند پرداخت می گردد. و این زمان تقریبا ۱ ماه کاری می باشد

شرکت عمران پناه داریس در کمترین زمان تمام مراحل طراحی و اجرا را انجام میدهد.

 

لوگو شهرداری دماوند

اشتراک گذاری :

دیدگاه خود را بنویسید